Vandredue Illustrasjon Mark Catesby

En tidlig tegning av vandredue. Datert 1731. Illustrasjon: Mark Catesby, Creative Commons

En tidlig tegning av vandredue. Datert 1731. Illustrasjon: Mark Catesby, Creative Commons