Vandredue Foto Per Gustav Thingstad NTNU – Kopi

Vandredue. Denne finnes ved NTNU Vitenskapsmuseet. Den siste vandreduen døde for over 100 år siden. Foto: Per Gustav Thingstad, NTNU

Vandredue. Denne finnes ved NTNU Vitenskapsmuseet. Den siste vandreduen døde for over 100 år siden. Foto: Per Gustav Thingstad, NTNU