17_68D-with-central-fireplace_web

Restene av en groptuft fra Ormen Lange-prosjektet i Nyhamna, Aukra, Møre og Romsdal i 2003 og 2003. Groptuften har vært i bruk mellom 5200 og 4100 f.Kr., i 1100 år. Bildet viser den nedsenka, runde gulvflata med et sentralt, steinsatt ildsted og hull etter stolper langs veggpartiet. FOTO: NTNU VITENSKAPSMUSEET

Restene av en groptuft fra Ormen Lange-prosjektet i Nyhamna, Aukra, Møre og Romsdal i 2003 og 2003. Groptuften har vært i bruk mellom 5200 og 4100 f.Kr., i 1100 år. Bildet viser den nedsenka, runde gulvflata med et sentralt, steinsatt ildsted og hull etter stolper langs veggpartiet. FOTO: NTNU VITENSKAPSMUSEET