328_0428_01.00_01_25_06.Still002

Industri og forskere møttes nylig i havlaboratoriet hos SINTEF Ocean, hvor de siste modelltestene av Dr. techn. Olavs Olsen sin nyvinning ble testet. Modellen ble testet i normale strøm-, bølge- og vindforhold, men også ekstremvær. Foto: SINTEF