Avløpsvann 1 Foto Colourbox

NTNU jobber med å utvinne og utnytte ressursene i avløpsvann. Forskningsprosjektet «RECOVER» er del av denne jobben. Foto: ColourboxNTNU jobber med å utvinne og utnytte ressursene i avløpsvann. Forskningsprosjektet «RECOVER» er del av denne jobben. Foto: Colourbox

NTNU jobber med å utvinne og utnytte ressursene i avløpsvann. Forskningsprosjektet "RECOVER" er del av denne jobben. Foto: Colourbox