Helse og arbeidsledighet 1 Illustrasjon Colourbox

I måneden før du blir arbeidsledig er det nær tre ganger så høy risiko for at du starter med antidepressiva. Illustrasjon: Colourbox

I måneden før du blir arbeidsledig er det nær tre ganger så høy risiko for at du starter med antidepressiva. Illustrasjon: Colourbox