Helse og arbeidsledighet 3 Foto Colourbox

Å bli arbeidsledig kan gå ut over helsa. Foto: Colourbox

Å bli arbeidsledig kan gå ut over helsa. Foto: Colourbox