Neshorn Per Gätzschmann 2 Foto Per Gustav Thingstad NTNU

Per Gätzschmann tar ett av de nye hornene ut av formen. Foto: Per Gustav Thingstad, NTNU

Per Gätzschmann tar ett av de nye hornene ut av formen. Foto: Per Gustav Thingstad, NTNU