Dødelig handel Per Gustav Thingstad 2 Foto Trond Sverre Kristiansen NTNU Vitenskapsmuseet

Per Gustav Thingstad. Foto: NTNU