Dødelig handel Neshorn Foto Trond Sverre Kristiansen NTNU Vitenskapsmuseet

Utstillingen «Dødelig handel» ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim tar for seg handelen med truede dyre- og plantearter. Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet

Utstillingen «Dødelig handel» ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim tar for seg handelen med truede dyre- og plantearter. Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet