monamolnvikco2

Mona Mølnvik på besøk ced anlegg for co2-fangst i Canada.