co2kontrollrom

fra kontrollrommet hos kullkraftverk med co2-fangst i Canada.