Winter landscape with power line.

En isstorm i Quebec og deler av Ontario i 1998 førte til at mer enn en million mennesker mistet strøm og forårsaket milliarder dollar i skade. Men hva om du kunne forhindre isoppbygging på overføringslinjer? Illfoto: Colourbox

En isstorm i Quebec og deler av Ontario i 1998 førte til at mer enn en million mennesker mistet strøm og forårsaket milliarder dollar i skade. Men hva om du kunne forhindre isoppbygging på overføringslinjer? Illfoto: Colourbox