fig-2c

Bildet viser en av de mønstrede substrukturer som Zhang og hans kolleger brukte i utformingen av deres anti-iskrembelegg. Understrukturen bidro til å forårsake makrokrekking ved grensesnittet mellom is på overflaten og overflaten selv, en prosess forskerne kalte MACI, for makro-crack initiator. (Foto: NTNU Nanomechanical Lab)