Deicing of the airplane

Avisningsvæsker forhindrer is og snøoppbygging på fly, men det er ikke et mulig alternativ for andre konstruksjoner, som vindturbiner eller overføringslinjer. Foto: Colourbox