Vitenskapsmuseet Brakteater Foto Julie Gloppe Solem NTNU

Brakteater ble laget i Norge i flere hundre år. Sølvinnholdet var til tider nede i 6-7 prosent. NTNU har en betydelig samling bak tykke panserdører. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Brakteater ble laget i Norge i flere hundre år. Sølvinnholdet var til tider nede i 6-7 prosent. NTNU har en betydelig samling bak tykke panserdører. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU