Gråsisik 3 Foto Tor Omnes

Gråsisiker lever normalt i store flokker. Det kan veie opp for at hvert enkelt individ er mindre oppmerksomt. Foto: Tor Omnes

Gråsisiker lever normalt i store flokker. Det kan veie opp for at hvert enkelt individ er mindre oppmerksomt. Foto: Tor Omnes