Gråsisik 2 Foto Tor Omnes

Gråsisikene må holde utkikk etter fiender, men ikke være så skvetne at det går unødig ut over den knappe tida de har til rådighet for å spise. Foto: Tor Omnes

Gråsisikene må holde utkikk etter fiender, men ikke være så skvetne at det går unødig ut over den knappe tida de har til rådighet for å spise. Foto: Tor Omnes