Taredyrkning i Trøndelag

Kart over potensialet for dyrking av tare i Trøndelag. Kartet er basert på simuleringer med en havmodell over fire år. De mørkebrune områdene er de som potensielt vil gi størst biomasseutbytte. Illustrasjon: SINTEF