Taredyrkning i Trøndelag

  • Av
    Publisert 03.11.17
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Kart over potensialet for dyrking av tare i Trøndelag. Kartet er basert på simuleringer med en havmodell over fire år. De mørkebrune områdene er de som potensielt vil gi størst biomasseutbytte. Illustrasjon: SINTEF