Dyrket sukkertare

  • Av
    Publisert 03.11.17
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Bildet viser dyrket sukkertare i prosjektet MACROSEA finansiert av Norges forskningsråd ved Seaweed Energy Solution sitt anlegg utenfor Sistranda. Foto: SINTEF