Dyrket sukkertare

Bildet viser dyrket sukkertare i prosjektet MACROSEA finansiert av Norges forskningsråd ved Seaweed Energy Solution sitt anlegg utenfor Sistranda. Foto: SINTEF