Flovær Båt blir hus for ærfugl Foto Birgitta Berglund_web

Rundt om på Heimlandet finnes mange ærfuglhus. Både i den hvelvede båten og i bua lager vertsfolket reir. Foto: Birgitta Berglund, NTNU

Rundt om på Heimlandet finnes mange ærfuglhus. Både i den hvelvede båten og i bua lager vertsfolket reir. Foto: Birgitta Berglund, NTNU