SintefRema-9921_web

Kortreist spillvarme: I denne Rema-butikken i Trondheim mellomlagres overskuddsvarme fra kjølemaskineriet i vanntanker, og varme herfra leveres tilbake til butikken via ventilasjonssystem og gulvvarme – når dette trengs. Her er forsker og systemdesigner Armin Haftner i SINTEF på åpningsdagen. Foto: Thor Nielsen

Kortreist spillvarme: I denne Rema-butikken i Trondheim mellomlagres overskuddsvarme fra kjølemaskineriet i vanntanker, og varme herfra leveres tilbake til butikken via ventilasjonssystem og gulvvarme – når dette trengs. Her er forsker og systemdesigner Armin Haftner i SINTEF på åpningsdagen. Foto: Thor Nielsen