Beslag Byneset 2017 Foto Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet

Insulært beslag under konservering. Dekoren er typisk for keltiske og irske områder og er fra 800-tallet. I fordypningene ser vi rester av forgylling. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Insulært beslag under konservering. Dekoren er typisk for keltiske og irske områder og er fra 800-tallet. I fordypningene ser vi rester av forgylling. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.