Microsoft Word – La Vendemmia.docx

For 50 år siden var Bova i Sør-Italia et jordbrukssamfunn som drev med vinproduksjon, oliven- og korndyrking, og husdyrhold i de karrige fjellskråningene. Her er det vindruer som skulle sankes inn. Pietro Varese, som er nevnt nede i artikkelen, sitter på eselet. Foto: Jan Brøgger