Bova presentation with mayor Giovanni Andrea Casile kopi_web

Bodil Brøgger presenterer Jan Brøggers arbeider om Bova for ordføreren i Bova, mai 2017. Sosialantropolog Giuseppe Ciancia til venstre. Foto: Harald Aspen