help me

Kvinneansikt og hender fotografert gjennom ruglet glass

girl, barrier, prohibition, shutout, distinctness, otherness, problem