help me

girl, barrier, prohibition, shutout, distinctness, otherness, problem

Kvinneansikt og hender fotografert gjennom ruglet glass