Utgravinger på Ranheim Foto Geir Grønnesby NTNU Vitenskapsmuseet – Kopi

Hauger av bryggesteiner. Fra en utgraving på Ranheim. Foto. Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet

Hauger av bryggesteiner. Fra en utgraving på Ranheim. Foto. Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet