Geir Grønnesby Foto Nancy Bazilchuk NTNU – Kopi

Arkeologen Geir Grønnesby har bøttevis med bryggesteiner som ble brukt til å lage øl. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU

Arkeologen Geir Grønnesby har bøttevis med bryggesteiner som ble brukt til å lage øl. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU