Bryggesteiner Foto Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet – Kopi

Noen av de fineste arkeologiske funnene kommer fra søppelhauger. De inneholder også ofte bryggesteiner, sprukket opp da den varme steinen kom i kontakt med væsken. Foto: Åge Hojem, NTNU VItenskapsmuseet

Noen av de fineste arkeologiske funnene kommer fra søppelhauger. De inneholder også ofte bryggesteiner, sprukket opp da den varme steinen kom i kontakt med væsken. Foto: Åge Hojem, NTNU VItenskapsmuseet