Vannprøver analyseres

Forskerne Stine Wiborg Dahle og Kari Kihle Attramadal kommer til å få tilsendt vannprøver fra tre ulike settefisk anlegg ukentlig over en periode på halvannet år. Dette for å lære mer om hva som er friskt og hva som er potensielt skadelig vannkvalitet for fisken. Foto: SINTEF