Utroskap og tilgivelse 3 Foto Colourbox

Utroskap oppgis som den vanligste årsaken til skilsmisser i Norge, selv om det ofte ligger andre årsaker bak. Foto: Colourbox

Utroskap oppgis som den vanligste årsaken til skilsmisser i Norge, selv om det ofte ligger andre årsaker bak. Foto: Colourbox