Atom Foto Colourbox

– Det er først og fremst et signal til Nord-Korea, men også Donald Trump og hans administrasjon, om at de må ta seg sammen, sier professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen.

– Det er først og fremst et signal til Nord-Korea, men også Donald Trump og hans administrasjon, om at de må ta seg sammen, sier professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen.