Gråspurv 2 Foto Henrik Jensen NTNU

Forskerne ville først tukle med evolusjonen for å se om de kunne endre størrelsen på gråspurvene. Foto: Henrik Jensen, NTNU

Forskerne ville først tukle med evolusjonen for å se om de kunne endre størrelsen på gråspurvene. Foto: Henrik Jensen, NTNU