VM-samling Foto Julie Gloppe Solem NTNU (4) – Kopi

En småsalamander. Den store er i ferd med å bli sjelden i Norge. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

En småsalamander. Den store er i ferd med å bli sjelden i Norge. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU