VM-samling Foto Julie Gloppe Solem NTNU (3) – Kopi

Tre haller i kjelleren rommer en stor del av NTNU Vitenskapsmuseets dyresamlinger. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Tre haller i kjelleren rommer en stor del av NTNU Vitenskapsmuseets dyresamlinger. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU