Karet med kjempeblekkspruter ble åpnet for registrering og skifte av sprit i 2011 Foto Per Gätzschmann NTNU Vitenskapsmuseet

Karet med kjempeblekkspruter ble åpnet for registrering og skifte av sprit i 2011. Arkivfoto: Per Gätzschmann, NTNU Vitenskapsmuseet

Karet med kjempeblekkspruter ble åpnet for registrering og skifte av sprit i 2011. Arkivfoto: Per Gätzschmann, NTNU Vitenskapsmuseet