Energimerking Nytt første Foto Colourbox

Trist og lei på grunn av energimerkingen? Neppe. Foto: Colourbox

Trist og lei på grunn av energimerkingen? Neppe. Foto: Colourbox