Sandbrauta bronsealder Foto Julie Gloppe Solem NTNU (5)

Arkeolog Ruth Iren Øien i arbeid på Sandbrauta. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Arkeolog Ruth Iren Øien i arbeid på Sandbrauta. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU