Sandbrauta bronsealder Foto Julie Gloppe Solem NTNU (3)

Tre mindre, tidstypiske steinkamre som ble brukt til å gravlegge folk. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Tre mindre, tidstypiske steinkamre som ble brukt til å gravlegge folk. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU