May Britt Tessem 4 Foto Geir Otto Johansen St Olav – Kopi

May-Britt Tessem jobber med grunnforskning på prostatakreft. Forskningsgruppen jobber med MR-avbildning av prostata. Foto: Geir Otto Johansen, St. Olav

May-Britt Tessem jobber med grunnforskning på prostatakreft. Forskningsgruppen jobber med MR-avbildning av prostata. Foto: Geir Otto Johansen, St. Olav