May Britt Tessem 2 Foto Geir Otto Johansen St Olav – Kopi

May-Britt Tessems gruppe bygger videre på et funn den nylig gjorde. Den oppdaget to metabolske biomarkører. Dette er stoffer i kroppen som kan analyseres og fortelle oss noe om tilstanden til kroppen. Foto: Geir Otto Johansen, St. Olav

May-Britt Tessems gruppe bygger videre på et funn den nylig gjorde. Den oppdaget to metabolske biomarkører. Dette er stoffer i kroppen som kan analyseres og fortelle oss noe om tilstanden til kroppen. Foto: Geir Otto Johansen, St. Olav