Pedal Tanks 3 Foto Julie Gloppe Solem, NTNU

Det er ganske trangt i testlokalene for Pedal Tanks ved NTNU. Men stemningen er god, tross treningen. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Det er ganske trangt i testlokalene for Pedal Tanks ved NTNU. Men stemningen er god, tross treningen. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU