Pedal Tanks 2 Foto Julie Gloppe Solem NTNU

Game over. Stein dau. Men så er det bare å ta en ny runde. Treningsrunde, så klart. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Game over. Stein dau. Men så er det bare å ta en ny runde. Treningsrunde, så klart. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU