SINTEFalgerLEDlys-7641_medium

  • Av
    Publisert 15.09.17
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Mikroalgene utsettes for forskjellige typer lys for å finne ut hva som gir den beste veksten. Her demonstrerer forsker Andreas Hagemann fiolett belysning av denne foto-bioreaktoren, kun til ære for fotografen. Foto: Thor Nielsen