IMG_1589

  • Av
    Publisert 15.09.17
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Optimale lysforhold og full kontroll på temperatur og pH-verdier gjør at dyrkning av mikroalger gjennomføres effektivt i disse rørene. Foto: SINTEF