IMG_1589

Optimale lysforhold og full kontroll på temperatur og pH-verdier gjør at dyrkning av mikroalger gjennomføres effektivt i disse rørene. Foto: SINTEF