Butare_7uker

Butare er vakkert på nært hold. Tang og tare kan i fremtiden bli en lønnsom industri i Norge, som den allerede er i Asia. Foto: SINTEF