Tuberkulose Foto Alexandre Gidon CEMIR

Bildet viser en makrofag med mykobakterien M. avium. Bakterier som den som er markert til høyre er i ferd med å bli nedbrutt av lysosomer. Men den blå stripen i midten er bakterier som ligger i fagosomer som av en eller annen grunn ikke omdannes til de ødeleggende lysosomene. Se faktaboks for mer informasjon. Illustrasjon: Alexandre Gidon, CEMIR og Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

Bildet viser en makrofag med mykobakterien M. avium. Bakterier som den som er markert til høyre er i ferd med å bli nedbrutt av lysosomer. Men den blå stripen i midten er bakterier som ligger i fagosomer som av en eller annen grunn ikke omdannes til de ødeleggende lysosomene. Se faktaboks for mer informasjon. Illustrasjon: Alexandre Gidon, CEMIR og Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU