Fredrikke Marie Qvam og sønnen David Andreas Qvam

Fredrikke Marie Qvam og sønnen David Andreas Qvam. David Andreas Qvam døde av tuberkulose i 1889, kort tid etter at bildet ble tatt. Fra arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening.