gribb-pho-1385

Gribb

Gribb

Gribb er naturens renovasjonsverk og spiser opp rester fra kadaver. Foto: Per Harald Olsen/NTNU