gribb-pho-1251

Gribb

Gribb

Folk som er involvert i ulovlig jakt, vil ikke ha gribb i området. Åtselsfuglen røper hvor det ligger døde dyr. Derfor legger enkelte ut giftåter som tar livet av hundrevis av gribb. Foto: Per Harald Olsen/NTNU